top of page
Image by National Cancer Institute
Zwiększ zdolności poznawcze uczniów i pomóż im odpowiednio się rozwinąć
Zamów test diagnostyczny indywidualnych umiejętności poznawczych uczniów wraz z personalizowanymi rozwiązaniami wspomagającymi ich rozwój.​

Co to jest BrainCore Education?

BrainCore Education to narzędzie przeznaczone dla szkół i instytucji edukacyjnych. Potrafi dokonać diagnozy rozpoznającej profil poznawczy ucznia. Następnie, w obszernym raporcie, przedstawia wyniki ucznia i wskazuje metodę pozwalającą nauczycielowi dostosować program lekcji do indywidualnych potrzeb uczniów, jak też do najważniejszych problemów całej klasy.  Dostarcza także narzędzi pedagogicznych w postaci arkuszy informacyjnych opisujących techniki coachingowe lub metodologiczne pracy indywidualnej z uczniem lub/i całą klasą.

ppl-edu-hero.png

Co daje korzystanie z BrainCore Education?

Niezbędne i konkretne dane pomocne w diagnozie uczniów i opracowaniu skutecznej koncepcji pracy z klasą, pojedynczym uczniem oraz rodzicami

Wskazówki i metody wspomagające motywację ucznia do nauki i rozwoju,
czyli konkretne porady, jak sprawić, żeby lekcje były ciekawsze, a treści łatwiejsze
do zapamiętania

Pomoc w ustaleniu przyczyn niepowodzeń ucznia i propozycje działań w celu ich likwidacji

Podniesienie kompetencji dydaktycznych oraz  najnowszą wiedzę z zakresu uczenia się i pomoc w zastosowaniu skutecznych metod pracy z uczniami

Przyjemniejszą, łatwiejszą i bardziej efektywną pracę

Zwiększenie szans uczniów na podniesienie wyników w nauce – lepsze wyniki w krótszym czasie

Jak działa BrainCore Edukacja dla szkół?

Wypełnienie testu

1

Wysyłamy każdemu uczniowi indywidualny link do kwestionariusza online. Można go wypełnić w 15-20 minut na każdym urządzeniu – wystarczy dostęp do internetu. Język testu jest dostosowany do uczniów, test jest bezpieczny i poufny.

obraz_2021-11-25_113523.png

W ramach usługi BrainCore szkoły otrzymują:

SZKOLENIA DLA KADRY W METODZIE BRAINCORE I Z OBSŁUGI SYSTEMU

przygotowanie wybranej grupy nauczycieli do bycia ekspertem BrainCore I-go stopnia

MOŻLIWOŚĆ DIAGNOZY KLAS I INDYWIDUALNE KONSULTACJE DLA UCZNIÓW

DOSTĘP DO PLATFORMY

OPIEKĘ MERYTORYCZNĄ

od momentu szkolenia nauczycieli po wsparcie we wdrażaniu konkretnych rozwiązań edukacyjnych w klasach

Przekonaj się, że nasze podejście
do edukacji jest wyjątkowe!

96%

badanych ocenia trafność testu dobrze lub bardzo dobrze

90%

badanych poleca naszą metodę jako dobrą metodę do rozwoju

86%

badanych deklaruje, 
że to dobre narzędzie wspierające uczenie się

95%

badanych potwierdza,
że BrainCore to dobra metoda dla nauczycieli, którzy chcą lepiej uczyć

BrainCore zaoferował mi nową wizję mojego podejścia pedagogicznego. Dzięki BrainCore każdy uczeń stał się wyjątkowy

Anna

BrainCore umożliwia rozwój umiejętności interpersonalnych uczniów i strategii poznawczych w odpowiedzi na różne sytuacje. Uczniowie stali się bardziej aktywni i zaangażowanym podczas lekcji. BrainCore pomaga w pogłębianiu wiedzy młodej osoby o sobie, jej możliwościach, a także roli i funkcji w grupie.

Dominik

ppl-edu-hero.png

Chcesz wiedzieć więcej?

bottom of page